Vesihuolto
-

Vesihuolto

Vesilaitoksen päivystys

Arkipäivinä 7.00 - 15.30 vesilaitoksen hoitaja, puh. 040 034 0148 ja muina aikoina päivystäjä puh. 040 623 4125.

Vesianalyysit

Kuukanniemi ja Kirkonkylä vko 19/2022 (excel)

Vesihuollon hinnasto

Vesihuollon hinnasto (pdf)

Veden kovuus

Lemin kunnan toimittaman veden kovuus on n. 0,31 - 0,32 mmol/l (n. 1,8 odH) eli vesi on erittäin pehmeä.

Veden kovuus ilmoitetaan joko asteikossa odH tai millimooleina, mmol/l (1 mmol/l = 5,67 odH). Vesi on erittäin pehmeä, kun kovuus on 0 - 0,37 mmol/l (0 - 2,1 odH), pehmeää, kun kovuus on 0,38 - 0,88 mmol/l (2,2 - 5 odH) ja keskikovaa, kun kovuus on 0,89 - 1,77 mmol/l (5,1 - 10 odH).

Vesihuoltolaitoksen riskinarviointi

Lemin vesilaitokselle on laadittu riskinarviointi. Riskinarviointi on tehty käyttämällä pienille vesihuoltolaitoksille laadittua listaa haavoittuvuuden arvioimiseksi. Riskinarviointi käsittää riskien tunnistamisen, hallintatoimenpiteet, seurannan sekä toimenpiteet uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 26.2.2021 (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, terveystarkastajan viranhaltijapäätös LPR/366/11.02.02.02/2021).

Riskinarvioinnissa ei ole todettu merkittäviä riskejä tai riskienhallintakeinojen seurantamenetelmiä, joiden perusteella viranomaisvalvonnan muuttujia tai tutkimustiheyttä olisi tarpeen lisätä.