Sidonnaisuusilmoitukset
-

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säädöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen jäsenet
  • lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (tekninen lautakunta)

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös edellä mainittujen toimielimien varajäseniä.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Sidonnaisuusrekisteri (pdf)

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriseloste (pdf)