Viranhaltijapäätökset
-

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen ja pdf-muotoisina. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Kunnanjohtaja

24.5.2022 § 23. Kuntatodistusohjelman käyttö

3.6.2022 § 28. Linjataksiliikenteen lakkauttaminen

Tekninen johtaja

3.6.2022 § 6. Hyvinvointiaseman peruskorjaus