Viranhaltijapäätökset
-

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen ja pdf-muotoisina. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Vt. kunnanjohtaja

1.9.2021 § 29. Talousarviolaina 700 000 euroa, lainapäätös

13.9.2021 § 30. Dynasty asianhallintaohjelma

Tekninen johtaja

1.9.2021 § 29. Kuntoportaat