-

Varhaiskasvatusmaksut

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella määräytyvä kuukausimaksu.

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. - 31.7.) Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina palvelusopimuksen, perheen koon tai maksukyvyn olennaisesti muuttuessa. Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta (https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut-muuttuvat-182021-alkaen)

Perheen koko        Tuloraja €/kk Maksu alkaen 27 €, tulot vähintään Maksu 288 €, jos tulot enemmän kuin
2 henkilöä 2798 3050 5485
3 henkilöä 3610 3862 6297
4 henkilöä 4099 4351 6786
5 henkilöä 4588 4840 7275
6 henkilöä 5075 5327

7762

 

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa
Tuntia kuukaudessa Asiakasmaksun suuruus
0 - 84 h/kk 55 %
85 - 107 h/kk 65 %
108-130 h/kk 80 %
131-150 h/kk 90 %
yli 150 h/kk 100 %
Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.